Tickets

Single Visit (Foreigners)

 • ส่วนลด 10% สำหรับเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
990 10% 890 -100
790 10% 710 -80

Weekday Early Bird (Foreigners) **Check in before 12:00 PM**

 • ส่วนลด 25% สำหรับเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ในวันธรรมดา เวลาก่อนเที่ยงวัน
 • บัตรเข้าชมนี้ใช้สำหรับการเข้าชมก่อนเที่ยงวัน (12.00 น.) เท่านั้น
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
990 25% 745 -245
790 25% 595 -195

Late Saver (Foreigners) **Check in after 5:00 PM onwards**

 • Buy online now to save 35% off on admission to SEA LIFE Bangkok Ocean World for visits after 5PM
 • For admission only. Not include other special activities
 • For admission after 5PM only
ประเภทของลูกค้า ราคาปกติ (บาท) ส่วนลด (%) ราคาพิเศษ (บาท) ส่วนลด (บาท)
990 35% 645 -345
790 35% 515 -275
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดก่อนซื้อบัตรเข้าชม เนื่องจากเมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเวปไซต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 • รับสิทธิ์เข้าชมง่ายๆ เพียงแสดง barcode บนมือถือของท่านที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรก่อนเข้าชม
 • ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  1. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่
   • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
   • วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย
   • ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)
   • บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
   • ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)
  2. บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย 
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก ตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 1. บัตรเข้าชมมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการซื้อผ่านทางเวปไซต์ของ SEA LIFE Bangkok เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่จุดขายบัตร
 3. บัตรใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น (ยกเว้นบัตร Annual Pass) โดยเมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมได้นานเท่าที่ต้องการ (ปิดทำการ 21.00 น.)
 4. บัตรสมาชิกรายปีมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ กรุณาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์Adventure Sale ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ **หากไม่มาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!!
  กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ Adventure Saleก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลและถ่ายรูป และปรินท์บัตร ก่อนเข้าชม
 5. บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบเอกสารยืนยันอายุของเด็กก่อนทำการเข้าชม
 8. กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%