Schools & Groups

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของ SEA LIFE Bangkok Ocean World มีการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ "การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้พวกเขาใส่ใจและให้ความสนใจในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล"

โปรแกรมระดับชั้นเรียนระยะเวลา เข้าชม (ชม.)ราคาพิเศษRemark
นักเรียนครู
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอนุบาล ชั้นอนุบาล/ประถมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย 2 200 300
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
โปรแกรม AEC ชั้นประถมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย 2.30 250 350
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
  ฟรี! กิจกรรมชมเบื้องหลังการจัดแสดง
โปรแกรมเข้าชมทั้ง ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยนเวิลด์ และมาดามทุสโซ ชั้นประถมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น/ตอนปลาย 2 300 400
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

***จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 30 คน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่โดยตรง โทร. 08 4088 1612 (คุณเอ็ม)***เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น

โปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล 

ระยะเวลา เข้าชม (ชม.)ราคาพิเศษ
นักเรียนครู
2 200 300
Remark
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

โปรแกรม AEC

ระยะเวลา เข้าชม (ชม.)ราคาพิเศษ
นักเรียนครู
3 250 350
Remark
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
  ฟรี! กิจกรรมชมเบื้องหลังการจัดแสดง

โปรแกรมเข้าชมทั้ง ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยนเวิลด์ และมาดามทุสโซ

ระยะเวลา เข้าชม (ชม.)ราคาพิเศษ
นักเรียนครู
2 300 400
Remark
 • กรณีจำนวนนักเรียน 30 คนขึ้นไป 
  ฟรี! ค่าบริการครูในอัตรานักเรียน 10 ท่าน : ครู 1 ท่าน
  ฟรี! ค่าวิทยากรพาเดินชมพร้อมบรรยาย
  ฟรี! เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

***จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 30 คน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่โดยตรง โทร. 08 4088 1612 (คุณเอ็ม)***เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น

 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%