Sustainability : ร่วมกิจกรรม

โครงการปลูกป่าโกงกาง

ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล พาน้องๆ จากเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมฟื้นคืนป่าชายเลน จากโครงการเพาะกล้าโกงกางสู่ชีวิตใหม่ในธรรมชาติ นำร่องโปรแกรมการศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ แม้กระแสโลกร้อนจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสายตาของใครหลายคน แต่ก็จัดได้ว่าโลกร้อนคือประเด็นร่วมสมัยที่ทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญและร่วมกันสรรหานานาวิธีเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

แนวคิดหนึ่งเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวและหาโอกาสทำได้ยากนักสำหรับชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองที่วุ่นวาย หากแต่ว่าถ้าสามารถทำกันได้ ย่อมหมายถึงคำตอบของการลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

หนึ่งกิจกรรมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เด็กๆ และเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถทำได้ไม่ยาก ทั้งยังเป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คือ การร่วมปลูกป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งในตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นที่สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ อีกทั้งเป็นแนวป้องกันคลื่นลม คลื่นทะเล และป้องกันชายฝั่งพังทลาย แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนกลับเสื่อมโทรมและถูกทำลายมากขึ้นจากน้ำมือมนุษย์และธรรมชาติ โดยป่าชายเลนหลายพื้นที่กำลังหดหายไปเรื่อยๆ บ้างก็กลายสภาพเป็นโคลนเลนและถูกกลืนเป็นผืนน้ำทะเล

โครงการคอนโดปู

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล จัดทำโครงการคอนโดปูขึ้น เนื่องจากปูม้าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ทั้งในลักษณะแปรรูปและจำหน่ายสด ด้วยการทำประมงเกินขนาดทำให้จำนวนปูม้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาแนวทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าให้คงอยู่และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งเพื่อให้ชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีรายได้และมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขยายผลไปสู่การส่งเสริมให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทำคอนโดปูนี้ด้วยความร่วมมือของชุมชน จะนำปูที่มีไข่นอกกระดองไปไว้ในคอนโดเพื่อให้ปูเหล่านี้ได้มีโอกาสในการสลัดไข่ก่อน ที่จะถูกนำไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ทะเล ไข่เหล่านี้จะช่วยเพิ่มปริมาณปูในท้องทะเลได้ในอนาคตและเป็นการส่งเสริมในการเพิ่มประชากรปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%