Breed, Rescue & Protect

โครงการเพาะพันธุ์ ช่วยเหลือและปกป้อง
การอนุรักษ์เป็นหัวใจสำคัญของ SEA LIFE Bangkok Ocean World โดยมีกลยุทธหลักของการอนุรักษ์ คือ การเพาะพันธุ์
ช่วยเหลือ และปกป้อง

ปัจจุบัน เราทำงานร่วมกับองค์กรทางทะเลและองค์กรเฉพาะทางจำนวนมากอย่างใกล้ชิด อาทิ WDC (Whale and Dolphin Conservation); สมาคมการอนุรักษ์ทางทะเล Earth Sea and Sky and The Seahorse Trust.

การเพาะพันธุ์

 • โครงการเพาะพันธุ์ของ SEA LIFE Bangkok Ocean World มากกว่า 50 โครงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฉลามและม้าน้ำไปจนถึงเพนกวินและแมวน้ำ ความสำเร็จของโครงการทำให้เกิดสัตว์รุ่นแรกจากการเพาะพันธุ์จำนวนมาก รวมไปถึงสายพันธุ์สัตว์น้ำหายากต่างๆ เช่น วีดดี้ ซีดราก้อน รุ่นที่ 2 โดยโครงการเพาะพันธุ์ของ SEA LIFE ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่ตั้ง เช่น การขยายพันธุ์ของปะการังแข็งที่เฮลซิงกิ และการขยายพันธุ์ของฉลามกับกระเบนอีกหลายสายพันธุ์ที่บิลลุนด์ประเทศเดนมาร์ก รวมทั้งการเพาะพันธุ์ คิงส์ เพนกวิน ที่ SEA LIFE ที่เคลลี่ ทาร์ลตันในนิวซีแลนด์ เป็นต้น
 • ในปี 2012 เพียงปีเดียว เราได้เพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดมากกว่า 5,600 ตัวจาก 64 สายพันธุ์ รวมทั้ง เพนกวินเจนทู วีดดี้ ซีดราก้อน สไปนี่ ซีดราก้อน ฉลาม 6 สายพันธุ์ หมึกโคลนและอื่นๆ อีกมากมาย

การช่วยเหลือ

 • SEA LIFE Bangkok Aquarium มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และปล่อยสัตว์ทะเลกลับสู่แหล่งธรรมชาติ ทั้งในอุทยานสัตว์น้ำของเราเอง หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือสัตว์ของหน่วยงานเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยพาสัตว์ต่างๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติในทุกโอกาสที่ทำได้
 • เราได้ช่วยเหลือสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ กว่า 7 สายพันธุ์ในปี 2012 (โดยมุงมั่นจะเพิ่มเป็น 10 สายพันธุ์ในปี 2016) อันได้แก่
  • การช่วยเหลือและรักษาแมวน้ำที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บในพื้นที่คุ้มครองแมวน้ำของเราในสหราชอาณาจักร
  • โครงการช่วยเหลือเต่าทะเลในแซคินโธส (ที่บริหารและดำเนินการโดย Earth Sea and Sky) และในออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ เราได้ช่วยเหลือเต่า 53 ตัวในปี 2012
  • การดูแลโลมาไร้ครีบในปูซานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือที่ก่อตั้งขึ้นโดย CRI (Korea’s Cetacean Research Institute ) หรือสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศเกาหลี โครงการช่วยเหลือของเราได้นำโลมาทั้งสองมาอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและปล่อยสัตว์ทะเลกลับสู่ธรรมชาติ เนื่องจากสัตว์เหล่านี้แม้จะอยู่ในตามธรรมชาติก็นับวันจะลดจำนวนลงอย่างมาก โดยมีความเสี่ยงที่จะบังเอิญติดอวนจับปลาของชาวประมงท้องถิ่น ดังนั้น ความช่วยเหลือจากโครงการนี้จึงมีบทบาทและถือเป็นการดำเนินงานที่สำคัญมากสำหรับภูมิภาคนี้
 • ในปี 2012 เราได้พาแมวน้ำและเต่าที่ได้รับการดูแลและรักษาจนแข็งแรง จำนวนกว่า 110 ตัวกลับคืนสู่ที่อยู่ตามธรรมชาติ
 • ในปี 2014 เราวางแผนที่จะเพิ่มบุคลากรในทีมงานช่วยชีวิตสัตว์ โดยทีมงานนี้จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั่วโลกได้ทันทีในยามจำเป็น เพื่อร่วมกับทีมงานที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลและช่วยเหลือสัตว์น้ำและแนวชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม

การปกป้อง

 • SEA LIFE Bangkok Ocean World เชื่อว่าสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวาฬและโลมาไม่ควรจะถูกกักขังไว้ และเราเองก็ไม่เคย ตั้งใจที่จะจับมันขังเอาไว้โดยไม่จำเป็น นั่นหมายความว่า เราเชื่อว่าในกรณีที่สัตว์น้ำดังกล่าวถูกจับไว้อยู่แล้วหรือได้รับบาดเจ็บมา ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของเราจะเป็นพลังเชิงบวกที่สนับสนุนและช่วยให้สัตว์เหล่านั้นได้รับการดูแลและ รักษาอย่างดีที่สุด รวมทั้งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับเหล่าสัตว์น้ำได้รับการดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติ และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

โครงการอนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก SEA LIFE Bangkok Ocean World ในปัจจุบัน ได้แก่:

 • โครงการอนุรักษ์ในท้องถิ่นกว่า 200 โครงการ ในปี 2012 ที่มีความสัมพันธ์กับอุทยานสัตว์น้ำของเรา รวมทั้งการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ในระดับชุมชน เช่น การทำความสะอาดชายหาด การดูแลความสะอาดของแม่น้ำ และโครงการเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ ต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงและการแนะนำเต่าน้ำจืดสายพันธุ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งในตอนกลางของประเทศเยอรมนี
 • การสนับสนุนเงินทุนสำหรับศูนย์ช่วยเหลือและการอนุรักษ์เต่าในแซคินโธสที่เปิดให้เข้าชมและมีผู้เข้าชมมากว่า 30,000 คน ในปี 2012
 • การรณณรงค์เพื่อให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการล่าฉลามเพื่อเอาหูฉลาม
 • การติดตั้งสัญญาณติดตามฉลามในสก็อตแลนด์ (ด้วยการให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองในเรื่องพื้นที่อนุบาล) และในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โครงการฉลามสีน้ำเงินในประเทศนิวซีแลนด์

แผนการปัจจุบันรวมไปถึง:

 • การแนะนำตัวแทน Global Creature Ambassadors ของปีนี้ ทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ เต่า กระเบน ม้าน้ำ ฉลาม เพนกวิน แมวน้ำ นาก ปะการัง วาฬและโลมาในปีนี้
 • การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเล (MPAs / MPZs)
 • โครงการ Pygmy Manatee ซึ่งเป็นโครงการปกป้องคุ้มครองสัตว์และสิ่งแวดล้อมของสัตว์นั้นๆ (ที่มีการเชื่อมโยงกับโลมา น้ำจืดที่จะมีการสำรวจต่อไป) – 2013
 • โครงการติดตั้งสัญญาณติดตามกระเบน – 2013
 • โครงการติดตั้งสัญญาณติดตามฉลาม
 • โครงการสำรวจม้าน้ำทั่วโลก
 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%