Get Involed

โครงการปลูกป่าโกงกาง

ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิร์ล พาน้องๆ จากเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมฟื้นคืนป่าชายเลน จากโครงการเพาะกล้าโกงกางสู่ ชีวิตใหม่ในธรรมชาติ นำร่องโปรแกรมการศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ แม้กระแสโลกร้อนจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสายตาของ ใครหลายคน แต่ก็จัดได้ว่า โลกร้อนคือประเด็นร่วมสมัยที่ ทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญและร่วมกันสรรหานานาวิธีเพื่อแก้ปัญหานี้ อย่างจริงจัง

แนวคิดหนึ่งเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวและหาโอกาสทำได้ ยากนัก สำหรับชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองที่วุ่นวาย หากแต่ว่า ถ้าสามารถทำกันได้ ย่อมหมายถึง คำตอบของการลด โลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

หนึ่งกิจกรรมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เด็กๆ และเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถทำได้ไม่ยาก ทั้งยังเป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ คือ การร่วมปลูกป่าชายเลน เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งใน ตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังเป็นที่สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ อีกทั้งเป็นแนวป้องกันคลื่นลม คลื่นทะเล และป้องกันชายฝั่งพังทลาย แต่ในปัจจุบัน ป่าชายเลนกลับเสื่อมโทรมและถูกทำลาย มากขึ้นจากน้ำมือมนุษย์และธรรมชาติ โดยป่าชายเลนหลายพื้นที่กำลังหดหายไปเรื่อยๆ บ้างก็กลายสภาพเป็นโคลนเลน และถูกกลืนเป็นผืนน้ำทะเล

ลงชื่อเพื่อรับข่าวกิจกรรมจากเรา

 
 
 

จองบัตรออนไลน์ที่นี่

เพื่อรับส่วนลดสูงถึง 35%